KDDrHBMCfyIS0RLC99K2mg

 

學習改變命運 

 

技術增進財富

 

設備提高效率

 

服務體現價值

bUgxhvZaGHTX2a3cn__.TQ

一千多個日子以來

 

 

學會了什麼?

 

看懂了什麼?

 

體會了什麼?

 

跳脫了什麼?

 

 

 

貪婪與不成熟的自大與惡鬥

 

為我們帶來了什麼?

 

 

 

當然

 

一個人的想法

 

也是一個人的反省

 

 

 

投射在家庭面或工作面

 

又會有什麼樣的巨大影響?

 

 

 

是要沾沾自喜不學無術

 

還是要更上層樓吸取新知

 

技術服務業是結合了技術與服務

 

在你技術到一定層次時

 

服務怎麼再加強

 

才能體現更好的品牌價值?

 

 

 

困擾了我

 

今年要再好好沉澱一下

OWiDm0Qpn_Qr_I31dkJ9lA  

    全站熱搜

    石A 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()