kgMfVZRwmhP9IxJ_c0udJw

雖然不是SINGLE MALT

 

但這瓶適合豪飲

 

綜合了四大酒廠的特色風味

 

例如麥卡倫~~~€

調合比例算是有水準的一隻BLENDED MALT

E6H29QNvAcZLQMzifZjlUg

 

果然融合了四家酒廠的特色

 

MACALLAN

 

HIGHLAND PARK

 

BLAIR ATHOL

 

BOWMORE

 

適合好友熱鬧的熱炒場合

 

不適合清淡的海鮮料理

 

純喝 水割 加水 加冰塊 各人隨喜

4n_GRRKgTqpu41G5hNj5JQ27QgO3xcOOK_FBOSv53GUg  

    全站熱搜

    石A 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()